FAGBØKER

Matematikk på nytt
  • RESSURSER
  • Informasjon
John Haugan

Matematikk på nytt

Boka er skrevet for elever som trenger å gjenoppfriske grunnskolematematikken. Matematikk på nytt vil være til stor hjelp og nytte for de som skal gå videre med matematikk i videreg