FAGBØKER

Bruker- og driftsstøtte IKT Servicefag
  • RESSURSER
  • Informasjon
Arne Jansen

Bruker- og driftsstøtte IKT Servicefag

Dette er én av tre bøker som sammen utgjør et læreverk for IKT-servicefag Vg2 i videregående skole.

Bøkene dekker læreplanen og legger vekt på at en IKT-servicemedarbeider

Drift og vedlikehold IKT service
  • RESSURSER
  • Informasjon
Arne Bostedt Jansen og Tom-Helge Berglie

Drift og vedlikehold IKT service

Dette er én av tre bøker som sammen utgjør et læreverk for IKT-servicefag Vg2 i videregående skole.

Bøkene dekker læreplanen og legger vekt på at en IKT-servicemedarbeider

Virksomhetsstøtte IKT service
  • RESSURSER
  • Informasjon
Arne Bostedt Jansen og Tom-Helge Berglie

Virksomhetsstøtte IKT service

Dette er én av tre bøker som sammen utgjør et læreverk for IKT-servicefag Vg2 i videregående skole.

Bøkene dekker læreplanen og legger vekt på at en IKT-servicemedarbeider