NKI Forlaget er et læremiddelforlag som utgir undervisningsmateriell til videregående skoler, fagskoler, høgskoler og universitet. I tillegg har vi bøker for trafikk- og transportopplæring samt pensumlitteratur til studenter ved NITH, Utdanningshuset, Bilder Nordic og Bjørknes Privatskole.

Forlaget inngår i konsernet Anthon B. Nilsen AS som eier følgende utdanningsinstitusjoner: