FAGBØKER

Ledelse og økonomisk styring studieveiledning
  • RESSURSER
  • Informasjon
Ottesen, Gunnar

Ledelse og økonomisk styring studieveiledning

Prosjektøkonomi
  • RESSURSER
  • Informasjon
Einar Gaarder, Niels Christian Moe

Prosjektøkonomi

Finansregnskapet i teori og praksis
  • RESSURSER
  • Informasjon
Niels Chr. Moe og Oddvar Torgersen

Finansregnskapet i teori og praksis

Dette er den fjerde og nyeste utgaven av Finansregnskapet i teori og praksis. Boka er skrevet for studenter på fagskole- og høgskolenivå og dekker de emnene som er nødvendi

Finansregnskapet. Oppgavesamling
  • RESSURSER
  • Informasjon
Niels Chr. Moe og Oddvar Torgersen

Finansregnskapet. Oppgavesamling

Oppgavesamlingen inneholder kontrollspørsmål og oppgaver til kapitlene i læreboka. Løsningsforslag finner du i Ressurser-menyen nedenfor.
Forslagene er samlet som

Finansregnskapet. Bilagsmappa
  • RESSURSER
  • Informasjon
Niels Chr. Moe og Oddvar Torgersen

Finansregnskapet. Bilagsmappa

Dette er den nyeste utgaven av bilagsmappa i verket Finansregnskapet i teori og praksis (se hovedboka ovenfor). Bilagsmappa gjenspeiler den økonomiske aktiviteten i firmaet AS