FAGBØKER

Etterutdanning. Person- og godstransport. Modul 1-6
 • RESSURSER
 • Informasjon
Per Haukeberg

Etterutdanning. Person- og godstransport. Modul 1-6

Boken er en del av et læreverk for etterutdanning av yrkessjåfører. Den dekker temaer som er viktige for sjåførens arbeid. Boken er lettlest, har oppgaver i slutten av hvert kapitte

Etterutdanning. Person- og godstransport. Modul 1-6

Yrkessjåfør. Person- og godstransport. Modul 1-6
 • RESSURSER
 • Informasjon
Jarl Ove Glein og Bernhard Hauge m.fl.

Yrkessjåfør. Person- og godstransport. Modul 1-6

Yrkessjåfør. Person og godstransport er basert på Vegdirektoratets læreplan for yrkessjåførutdanningen og dekker hele pensum til grunnutdanningen av yrkessjåfører:

 • Mod

Yrkessjåfør. Person- og godstransport. Modul 1-6

Til nettbutikk
Vegtransporten og samfunnet. Modul 1
 • RESSURSER
 • Informasjon
Per Haukeberg og Ståle Lødemel

Vegtransporten og samfunnet. Modul 1

Boka dekker modul 1 i Vegdirektoratets læreplan etter yrkessjåførdirektivet.

Vegtransporten og samfunnet. Modul 1

Til nettbutikk
Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmijø. Modul 2
 • RESSURSER
 • Informasjon
Per Haukeberg og Ståle Lødemel

Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmijø. Modul 2

Boka dekker modul 2 i Vegdirektoratets læreplan etter yrkessjåførdirektivet.

Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmijø. Modul 2

Til nettbutikk
Kjøretøyteknikk og optimal bruk av tunge kjøretøyer. Modul 3
 • RESSURSER
 • Informasjon
Bernhard Hauge og Tor Arild Malin

Kjøretøyteknikk og optimal bruk av tunge kjøretøyer. Modul 3

Boka dekker modul 3 i Vegdirektoratets læreplan etter yrkessjåførdirektivet.

Kjøretøyteknikk og optimal bruk av tunge kjøretøyer. Modul 3

Til nettbutikk
Godstransporten. Vilkår og praksis. Modul G4 og G5
 • RESSURSER
 • Informasjon
Bernhard Hauge og Einar Spurkeland

Godstransporten. Vilkår og praksis. Modul G4 og G5

Boka dekker modul G4 og G5 i Vegdirektoratets læreplan etter yrkessjåførdirektivet.

Godstransporten. Vilkår og praksis. Modul G4 og G5

Til nettbutikk
Persontransporten. Vilkår og praksis. Modul P4 og P5
 • RESSURSER
 • Informasjon
Bernhard Hauge og Leif Jørgen Ulvatne

Persontransporten. Vilkår og praksis. Modul P4 og P5

Boka dekker modul P4 og P5 i Vegdirektoratets læreplan etter yrkessjåførdirektivet.

Persontransporten. Vilkår og praksis. Modul P4 og P5

Til nettbutikk
Sikker atferd på vegen. Modul 6
 • RESSURSER
 • Informasjon
Jarl Ove Glein og Bernhard Hauge

Sikker atferd på vegen. Modul 6

Boka dekker modul 6 i Vegdirektoratets læreplan etter yrkessjåførdirektivet.

Sikker atferd på vegen. Modul 6

Til nettbutikk