FAGBØKER

Markedsføringsledelse
  • RESSURSER
  • Informasjon
Mette Holan

Markedsføringsledelse

Boka Markedsføringsledelse for fagskolen tar utgangspunkt i markedsplanmodellen.

Boka fokuserer på:

  • markedsplan- og markedsstrategiprosesse
Organisasjon og ledelse
  • RESSURSER
  • Informasjon
Mette Holan og Per Høiseth

Organisasjon og ledelse

Organisasjon og ledelse handler om hvordan vi har det på arbeidsplassen vår. Boka gir en innføring i hvordan man kan løse lederoppgaver og passer derfor for

Økonomistyring
  • RESSURSER
  • Informasjon
Mette Holan og Per Høiseth

Økonomistyring

Økonomistyring fokuserer på temaer som forretningsplaner, etablering og avvikling av bedrifter, inntekter og kostnader, regnskap og budsjett, regnskapsanalyse